Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Marte, 17.10.2017 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 12.10.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Auditimit për vitin 2016;
4. Diskutim për caktimin e shortit lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, per vitet 2013, 2014, 2015 dhe 2016;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbali