Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Enjte, 19.10.2017 10:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Tërheqja e shortit lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2013, 2014, 2015 dhe 2016;
3. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali