Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 21.02.2018 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 7.2.2018 dhe 14.2.2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-037 për Metrologji;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
6. Formimi i grupeve të punës për shqyrtimin e projektligjeve;
7. Te ndryshme;

 

Procesverbali