Rezultatet e Zgjedhjeve të Përgjithshme

Periudha e pestë Legjislative

Gjithsej 123

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com