Rezultatet e Zgjedhjeve të Përgjithshme

Periudha e pestë Legjislative

Gjithsej 123