Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Premte, 23.12.2016 11:00
  R e n d i  i  d i t ë s


  1. Adresimi i Presidentit të Republikës së Kosovës, Shkëlqesia e Tij, zoti Hashim Thaçi,
  deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës

  Transkripti