Transkriptet

    Seancë Plenare

    E Premte, 23.12.2016 15:00
    R e n d i  i  d i t ë s

    1. Debat parlamentar lidhur me ndërtimin e murit në mënyrë ilegale në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të AAK-së

    ProcesverbaliTranskripti
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com