Transkriptet

    Seancë e Jashtëzakonshme




    E Mërkure, 31.01.2018 15:00




    Rendi i ditës

    1. Debat parlamentar lidhur me ndotjen alarmante të ajrit

    ProcesverbaliTranskripti