Ligjet sipas emrit

Gj
  • Gjendjen civile(04/L-003)
  • Gjuetia(2005/02-L53)
  • Gjykata Kushtetuese(2008/03-L-121)
  • gjykatat(2010/03-L-199)
  • Gjykatat, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03-L-199(2012/04-L-171)
  • Gjykatat, ndryshim dhe plotësim i Ligjit nr.03/L-199 (05/L-032)
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com