Ligjet sipas emrit

05/L-101Shpalo (PDF)

Ligji për performancën energjetike në ndërtesa

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 01.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-044-2016, Datë 15.12.2016

U miratua nga Kuvendi:
01.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
15.12.2016