Dokumenti

 Download (PDF)

Preporuke Skupštine u vezi tretmana žena

Objavljen: Petak, 09.03.2012 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com