Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Peta Zakonodavna Perioda (17.07.2014 - 10.05.2017)

Besim Beqaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • PDK

Partija

 • Demokratska Partija Kosova (PDK)

Lični podaci

 • Rođen 01.06.1970
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Ekonomski fakultet
 • Magistar u oblasti menadžmenta
 • Doktor ekonomskih nauka

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Asocirani profesor na Ekonomskom fakultetu
  Predsednik Privredne komore
  Ministar za integracije, ekonomski razvoj i finansije

Jezici osim maternjeg

 • engleski jezik, srpskohrvatski jezik, nemački jezik

Adresa

 • Priština, međunarodno selo C-16

Telefon

 • 044-500-499