Ustav republike Kosovo

 Download

Amandman br. 24

 Download

Ustav Republike Kosovo sa amandmanima I-XXIV

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com