Komisija za budžet i finansije

 • Sreda, 26.09.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje predloga Komisije o izboru članova Upravnog borda Fonda penzijskih štednji Kosova,
3. Razmatranje predlog-odluka Vlade Republike Kosova za kandidatom za predsedavjućeg u Regulatornoj komisije javne nabavke,
4. Razmatranje Zahtev Kosovske agencije za proveru imovine za određivanje iznosa isplate za jednog člana Komisije za im ovinske zahteve i dva clana Komisije za proveru i određivanje imovine;
5. Razno.

 

 • Sreda, 19.09.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,

2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 04, 18 i 25 juli 2018;

3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-098 o ratifikaciji Sporazuma u zajmu između Republike Kosova i Evropske Investicione Banke za projekat Autoputa Priština-Peć, segment Kijevo-Zahaq;

4. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke;

5. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacije;

6. Razmatranje izveštaja troškova Skupštine Republike Kosova za prvo šestomesčje 2018. god;

7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Kosovske agencije za privatizaciju za 2017. godinu;

8. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-043 o slobodi asociranja u nevladinim organizacijama i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

9. Razno.

 

 • Sreda, 25.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Centralne banke Republike Kosova za 2017.godinu,
3. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Centralne izborne Komisije za 2017. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Autoriteta civilne avijacije za 2017. godinu,
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Regulativnog autoriteta za železnice za 2017.godinu;
6. Razmatranje Izveštaja za preporukama za sprovođenje Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama;
7. Razno.

 

 • Sreda, 18.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje N/zakona br.06/L-049 o naučnoj inovaciji, i transferu znanja i tehnologiju, sa amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-035 o hidrometeorološkim delatnostima, sa amandamnima Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-059 o memorijalnom kompleksu,, Adem Jashari'' u Prekaze, sa amandmanima Komisije za poljoprivrdeu, šumarstvo, životnu sredinu, prostorno planiranje i ruralni razvoj,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-058 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o službenim statistikama Republike Kosova, sa amandmanima Komisije za javnu upravu, lokalnu samupravu i medije,
6. Razmatranje N/zakona br.06/L-022 o socijalnim preduzećima, sa amandmanima Komisije za zdravstvo i socijalno staranje,
7. Razmatranje Godišnjeg izveštaja rada Fonda penzijskih štednji Kosova, za 2017. godinu,
8. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Radiotelevizije Kosova, za 2017.godinu, i
9. Razno.

 

 • Sreda, 04.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 06 i 20 juni 2018,
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-067 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-063 o železnicama Kosova, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-066 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-064 o vozačkoj dozvoli sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-070 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-179 o drumskom prevozu sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
6. Razmatranje N/zakona br. 06/L-071 o izmeni i dopuni Zakona br.04/L-183 o drumskom prevozu opasnih materija sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
7. Razmatranje N/zakona br. 06/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/11 o putevima, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-120 sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
8. Razmatranje N/zakona br. 06/L-069 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-088 o pravilima drumskog saobraćaja sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
9. Razmatranje Nacrtu-Poslovnika Skupštine Kosova, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
10. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Centralne izborne Komisije za 2017. godinu;
11. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2017.godinu,
12. Razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja Regulativnog autoriteta usluge vodu za 2017.godinu,
13. Razmatranje Izveštaja o troškovima Skupštine Kosova za prvo tromesečje 2018.godine,
14. Razmatranje br. 06-P-064, dt. 26.06.2018, Parlamentarne istražne komisije u vezi troškova lobiranja strane Kancelarije predsednika i Vlade Republike Kosovo, za usvajanje budžeta,
15. Razmatranje predloga o određivanju naknade za članove komisije Državne pomoći,
16. Razmatranje Zahtev Kosovske agencije za proveru imovine za određivanje iznosa isplate za jednog člana Komisije za im ovinske zahteve i dva clana Komisije za proveru i određivanje imovine,
17. Razno.

 

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.06.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 24.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 08.05.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.04.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 11.04.2018 11:00
   
 •  

  Godisnji Finansijski Izveštaj

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   
 •  

  Uputsvo za ubacivanje podataka u “Formular za godisnjih finansijski izveštaj”

  Sreda, 17.01.2018 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Vilson Ukaj Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozicija: Administrativna zvaničnica E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 648; 044 372 915