Komisija za prava, interese zajednica i povratak

 • Sreda, 20.06.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održanog od: 14.05.2018; 22.05.2018 i 5.06.2018 godine;
3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-042 o krvi i krvnim sastojcima sa amandmanima Funkcionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje;
4. Razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-046 o Inspektoratu obrazovanja u Republici Kosovo sa amandmanima Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva;
5. Razmatranje Nacrta zakona 06/L-038 o poštanskim uslugama sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
6. Razmatranje Nacrta zakona 06/L-040 o zaštitnim merama za uvoz sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
7. Razmatranje Nacrta zakonika br.06/L-006 o pravdi maloletnika sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
8. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-010 o noterstvu sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
9. Razno.

 

 • Utorak, 05.06.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice komisije održanog od: 23.04.2018 i 3.05.2018 godine;
3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru Civilne službe Kosova sa amandmanima Funkcionalne komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije;
4. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-027 o rudnicima i mineralima sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
5. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-024 o tretiranju građevina bez dozvole sa amandmanima Funkcionalne komisije za poljuprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje;
6. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 22.05.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje ministra za rad i socijalne zaštite gos. Skender Reçica i ministra za zajednice i povratak gos. Dalibor Jetvić o implementacije plana izgradnje kuča za nevečinske zajednice.

 

Zapisnik
 • Ponedeljak, 14.05.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Pokretanje zakonodavne inicijative Komisije za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosova;
3. Razmatranje Nacrta zakona br.06/L-009 o posredništvu sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
4. Razno.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 03.05.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje o izazovima u primeni Zakona o upotrebi jezika;
Pozvan: Poverenik za jezike, Slaviša Mladenović.

3. Razmatranje Nacrta Zakona br.06/L-034 o Zaštiti potrošača, sa amandmanima Funkcionalne za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj;
4. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 05.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 22.05.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 14.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 03.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 23.04.2018 11:00
   

Kontakt

 
Natasha Prica Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 619; 044 222 285