Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Ponedeljak, 19.03.2018 12:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje N/zakona br.06/L-061 o Ratifikaciji traktata između Republike Kosova i Mađarske o izručenju osuđenih lica;
3. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-054 o sudovima;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-31 opremama pod pritiskom;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-021 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;
6. Razmatranje mocije Parlamentarne grupe Pokreta Vetëvendosje;
7. Razno.

 

 • Sreda, 07.03.2018 11:00
 • Javna debata Sala:
 •  

Hotel "Sirius" Priština

Dnevni red:

Javna rasprava na temu: "Beneficije bivših visokih zvaničnika".

 

 • Utorak, 06.03.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 23.1.2018. i 30.1.2018. godine;
3. Adresiranje Predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova o sudskom sistemu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-039 o Geloškoj službi Kosova;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-034 o izmenama I dopunama Zakona br.04/L-034 o Kosovskaoj agenciji za privatizaciju, izmenjen I dopunjen sa Zakonom br. 04/L-115 I Zakonom br.05/L-080.
6. Razno.

 

 • Petak, 02.03.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: S-I
 •  

Dnevni red:

Kršenje Poslovnika Skupštine od strane Predsedniika Skupštine

 

 • Utorak, 27.02.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: S-II
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu Nacrt/ Poslovnika Skupštine;
3. Razmatranje predloge za članove Kosovske komisije za imovinske zahteve I za članove za verifikaciju i Odlučivanje imovine;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-030 o pravnim aktima;
5. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.12.2017 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.12.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359