Komisija za evropske integracije

  • Četvrtak, 12.10.2017 13:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice dt. 03.10.2017;
3. Razmatranje radnog nacrt plana Komisije za 2017 godinu;
4. Ostalo.

 

  • Utorak, 24.10.2017 10:00
  • Sednica Komisije Sala: N 225
  •  

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje g. Abelard Tahiri - ministar pravde, o ispunjavanju obaveza u okviru evropske agende,
3. Ostalo.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Adelina Demolli Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozicija: Visoka zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 606; 044 189 968