Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

  • Ponedeljak, 16.10.2017 11:00
  • Sednica Komisije Sala: S-I
  •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Konstituisanje Komisije;
3. Razmatranje Nacrt - Plana rada Komisije za jesenje zasedanje 2017.god;
4. Razno.

 

  • Utorak, 24.10.2017 13:00
  • Sednica Komisije Sala: N 302
  •  

Dnevni red

1. Usvajnje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.oktobra 2017.godine,
3. Rasprava o formiranju grupe prijateljstva,
4. Rasprava o agendi susreta sa dotičnim ministrima,
5. Formiranje Radne grupe za izradu plana za razvoj parlamentarne diplomacije,
6. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542