Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

 • Sreda, 25.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 225
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-095 o Ratifikaciji Sporazuma između Evropske Komisije i Kosova o učešću Kosova u "ERASMUS+", Program Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport.
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 23.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Sastanak Komisije sa članove Državnog Saveta za Kvalitet KAA;
3. Razno.

 

 • Sreda, 18.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Sastanak Komisije sa rektorima Javnih Univerziteta;
3. Razno.

 

 • Sreda, 11.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Izveštavanje ministra za Inovacije i Preduzetništvo g. Besim Beqaj;
3. Razno.

 

 • Utorak, 10.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 2.7.2018
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
4. Razmatranje prijave kndidata za članove Saveta za Kulturno Nasleđe Kosova;
5. Razno.

 

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 28.05.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 24.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 23.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 21.05.2018 13:00
   

Kontakt

 
Lule Ymeri Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 618; 044 131 505
 
 
Shaip Goxhuli Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 643; 044 214 640