Komisija za nadgledanje javnih finansija

 • Utorak, 10.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 29.06.2018;
3. Razmatranje i usvajanje preporuka godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017;
4. Pregled izvještaja CAO o učinku za 2017 zajedno sa revidiranim GFI;
5. Razno.

 

 • Petak, 29.06.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 05.06.2018 i 12.06.2018;
3. Razmatranje i usvajanje preporuka o reviziji za GFI Drini i Bardhe regionalnog preduzeća za spaljivanje JSC Peć za 2017;
4. Razmatranje godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017;
5. Razno.

 

 • Utorak, 12.06.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 05.06.2018;
3. Pregled izvještaja o reviziji za GFI Drini i Bardhe regionalnog preduzeća za spaljivanje JSC Peć za 2017;
4. Razmatranje godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole javnih finansija u javnom sektoru na Kosovu za 2017;
5. Razno.

 

 • Utorak, 05.06.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 22.05.2018;
3. Razmatranje i usvajanje preporuka za Izveštaj revizije o GFI Uprave za civilnu avijaciju za 2017;
4. Razmatranje i usvajanje preporuka za izveštaj o reviziji GFI Tela za razmatranje nabavki za 2017;
5. Razmatranje i usvajanje preporuka za Izveštaj revizije usaglašenosti "Upravljanje i upotrebljivost aplikacije e-imovinu";
6. Razmatranje izveštaja revizije za GFI AD Hortikultura za 2017;
7. Razno.

 

 • Utorak, 22.05.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanaka komisije oderžanoj u 02.05.2018 i 16.05.2018;
3. Razmatranje Izveštaja revizije o GFI, Uprave za civilnu avijaciju za 2017;
4. Razmatranje Izveštaja revizije o GFI, Tela za razmatranje nabavki za 2017;
5. Razmatranje Izveštaja o reviziji usaglašenosti "Upravljanje i upotrebljivost uređaja za e-imovinu";
6. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 16.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 02.05.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 18.04.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 28.03.2018 13:00
   
 •  

  Zajednićki sastanak Komisija

  Sreda, 28.03.2018 11:00
   

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107