Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

Evidencija Zakona (PDF)Publikovano: 21.03.2017

Najnoviji Zakoni Odobreni od Skupštine Kosova

05/L-095Download (PDF)

Zakon o Akademiji pravde

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.01.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-008-2017, Dana 03.02.2017

Odobreni od Skupštine:
19.01.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
03.02.2017
05/L-116Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 04/L-101 o Penzijskim Fondovima Kosova, izmenjen i dopunjen zakonom 04/L-115 i zakonom 04/L-168

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-003-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
05/L-100Download (PDF)

Zakon o Državnoj pomoæi

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-004-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
05/L-125Download (PDF)

Zakon o Budžetu Republike Kosova za 2017 godinu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-002-2017, Dana 06.01.2017

Odobreni od Skupštine:
23.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
06.01.2017
05/L-117Download (PDF)

Zakon o akreditaciji

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.12.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-001-2017, Dana 05.01.2017

Odobreni od Skupštine:
20.12.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
05.01.2017