Vesti

 • Ponedeljak, 23.01.2017

  Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

  Članovi Komisije su sa večinom glasova i sa nekoliko primedbi i dopuna usvojili Izveštaj o radu Komisije za 2016 godinu. Članovi Komisije su takodje sa nekoliko dopuna i sugestija usvojili u načelu i Plana rada Komisije za 2017 godinu čitaj više

 • Petak, 20.01.2017

  Sa sednice Komisije za obrazovanje…

  Izveštavao je ministar za kulturu i sport Kujtim Shala, u vezi N/zakona o ratifikaciji sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za omladinsku saradnju između Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije čitaj više

 • Petak, 20.01.2017

  Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

  Direktor KAI Agron Selimaj, govorio je o bezbednosnoj situaciju u zemlji. čitaj više

 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com