Vesti

Predsednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja, Flora Borovina, održala je danas radni sastanak sa grupom predstavnika Sindikalne federacije zdravstva Kosova

Ponedeljak, 20.03.2017
Predsednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja Flora Brovina, u pratnji članova Komisije Fikrim Damka i Hatim Baxhaku, održala je danas radni sastanak sa grupom predstavnika Sindikalne federacije zdravstva Kosova, kojoj predsedava predsednik sindikata Dr. Blerim Syla.

G-Syla predstavio je niz zahteva , kao što su: izmena Zakona o platama i povećanje plata na osnovu zahteva zaposlenih u zdravstvu do 15 % , oceniti isplatom opasnost na poslu, formiranje radnih grupa za izradu statuta KCPM, smanjenje procenta premijuma za obavezno zdravstveno osiguranje, ponovno liceniranje zdravstvenih radnika i poboljšanje uslova rada u zdravstvenom sistemu.

G-đa Brovina je istakla da Parlamentarna komisija za zdravstvo... monitoriše sprovođenje Zakona o zdravstvu i u mnogim tačkama predstavljenim od FSSSHK-a su identifikovani veliki problemi u ne sprovođenju Zakona o zdravstvu. Svi ovi zahtevi će se tretirati pažljivo od strane Komisije i imaće se u obzir u toku izmene Zakona o zdravstvu.

Kryetarja e Komisionit për Shëndetësi Punë dhe Mirëqenie Sociale, Flora Bronvina, zhvilloi sot një takim pune me një grup përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës