Vesti

Predsednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja, Flora Borovina, održala je danas radni sastanak sa grupom predstavnika Sindikalne federacije zdravstva Kosova

Ponedeljak, 20.03.2017
Predsednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja Flora Brovina, u pratnji članova Komisije Fikrim Damka i Hatim Baxhaku, održala je danas radni sastanak sa grupom predstavnika Sindikalne federacije zdravstva Kosova, kojoj predsedava predsednik sindikata Dr. Blerim Syla.

G-Syla predstavio je niz zahteva , kao što su: izmena Zakona o platama i povećanje plata na osnovu zahteva zaposlenih u zdravstvu do 15 % , oceniti isplatom opasnost na poslu, formiranje radnih grupa za izradu statuta KCPM, smanjenje procenta premijuma za obavezno zdravstveno osiguranje, ponovno liceniranje zdravstvenih radnika i poboljšanje uslova rada u zdravstvenom sistemu.

G-đa Brovina je istakla da Parlamentarna komisija za zdravstvo... monitoriše sprovođenje Zakona o zdravstvu i u mnogim tačkama predstavljenim od FSSSHK-a su identifikovani veliki problemi u ne sprovođenju Zakona o zdravstvu. Svi ovi zahtevi će se tretirati pažljivo od strane Komisije i imaće se u obzir u toku izmene Zakona o zdravstvu.

Kryetarja e Komisionit për Shëndetësi Punë dhe Mirëqenie Sociale, Flora Bronvina, zhvilloi sot një takim pune me një grup përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com