Vesti

Sa treće zajedničke sednice Parlamentarne komisije za Stabilizaciju i pridruživanje EU - Kosovo

Četvrtak, 20.04.2017
Danas u Skupštini Republike Kosova održano je prva sesija treće zajedničke sednice Parlamentarne komisije za Stabilizaciju i pridruživanje EU - Kosovo, koju je predsedavali su Xhavit Haliti, predsednik Komisije za stabilizaciju i pridruživanje, ujedno i potpredsednik Skupštine Kosova i Tonino Picula, predsednika Delegacije Evropskog Parlamenta.

Sa predsedavajući sednice, Xhavit Haliti u svom uvodnom govoru je rekao da su kosovske institucije bile i ostale privržene ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje, kojeg je nazvao životno značajnim za Kosovo. On je istakao i lansiranu Agendu za Evropske reforme od strane EU i Vlade Republike Kosova, kao platformu za sprovođenje SSP-a i za pomeranje Kosova u narednoj fazi procesa integracija.

„Skupština Republike Kosova, ove nedelje je usvojila Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje za period 2017 - 2021, kojim se predviđaju kratkoročne mere i srednjoročne prioritete koji imaju za cilj ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz SSA. Ali, njihova realizacija, kao i celokupni proces integracija,za uspešnu realizaciju, zahteva privrženost, među institucionalnu koordinaciju kao i politički konsenzus", naglasio je Haliti.

U nastavku, potpredsednik Skupštine je istakao i izazove koje kosovske institucije trebaju ozbiljnije adresirati i poslove koje se trebaju obaviti. Haliti je rekao da građani Kosova nastavljaju da budu lišenih prava slobodnog kretanja u Zoni Schengen, kao taoci ne ispunjavanja unutrašnjih zadataka.

Uzimajući se reč u ovom susretu,drugi sapredsedavajući, Tonino Picula, je rekao da Evropska Zajednica podržava aktivnu politiku proširenja. On je sednicu od prošle godine ocenio kao produktivnu i podsetio na zajedničke preporuke,koje su postignute nakon mnogih rasprava.

„Započeli smo prošlu godinu sa dubokom raspravom i ovom prilikom nadam se da ćemo biti uključeni u konstruktivnu saradnju koja će doprineti uključivanju Kosova u integraciju u EU. Ponosni smo da budemo deo ovog procesa kao vaši partneri" naglasio je Picula.

On je dodao da se pozitivni rezultati u vezi zakonodavstva moraju se pretvoriti u istinske rezultate u tim oblastima, kako bi ih građani Kosova videli.

Ministar za spoljne poslove Kosova, ujedno i predsednik Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, Enver Hoxhaj, potvrdio je pro evropsku orijentaciju države Kosova, u vremenu kada su te vrednosti u iskušenju šire u Evropu. Hoxhaj je rekao da stupanje na snagu SSP-a, kojeg je okvalifikovao kao modernizovani okvir za politiku, privredu i društvo, da je omoguće dijalog koji je strukturisan u visokom političkom nivou u Briselu.

U nastavku Ministar spoljnih poslova je istakao privrženost Vlade za realizaciju Evropske Agende reformi, i govorio o poboljšanju perfomanse demokratskih institucija Kosova u zadnjim mesecima kao i dostignuća koja su obeležena u spoljnoj politici, uključujući nova priznanja i članstvo u raznim međunarodnim organizacijama.

Ministar za Evropske integracije, Mimoza Ahmetaj, govorila je o dostignućima u procesu sprovođenja SSP-a i za liberalizaciju viza.

Nataliya Apostolova, šef Kancelarije EU-a u Prištinu, ujedno i Specijalni predstavnik EU-a na Kosovu, govoreći u ime visokog predstavnika EU-a za spoljne poslove i sigurnosnu politiku, i u ime Evropske Komisije, smatra da SSP ima poseban značaj i prema njoj prati se od strane EU sa savetima ali i finansijski. Ona je rekla da SSP pro - aktivno pruža mogućnost ekonomskog razvoja Kosova kroz reforme koje se trebaju učiniti.

Apostolova je naglasila potrebu reformi u visokom obrazovanju i borbe protiv neformalne privrede, dodajući da je to moguće da se učini samo koordinacijom između Vlade i Skupštine. Ona smatra da Kosovo mora da usvaja Sporazum za demarkaciju sa Crnom Gorom i da suzbija organizovani kriminalitet i korupciju, u sklopu procesa za liberalizaciju viza.

U vezi sprovođenja SSP-a i izazovima sa kojima se suočava Kosovo, govorili su i članovi delegacije Evropskog parlamenta Julie Ward i Jasenko Selimović.

Potpredsednik Skupštine Republike Kosova, Sabri Hamiti, govorio je o funkcionisanju demokratskih institucija, istakavši zakonsku osnovu na kojoj rade Skupština i Vlada, ali i o njihovoj međusobnoj saradnji. Hamiti je govorio i o odnosima ovih institucija u zakonodavstvu, smatrajući neophodnim funkcionalizaciju njihovih odnosa, uključujući i mogućnost imenovanja jednog ministra za vezu sa Skupštinom.

U vezi ove teme, govorio je i predsednik PG -a Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, smatrajući da kako bi imali demokratske institucije moramo imati i kolektivnu svest i političku kulturu koju trebamo zajednički razvijati.

Za zaštitu ljudskih prava i vladavinu zakona, uključujući i funkcionisanje sudstva i uspostavljanje pravde u slučajevima ratnog zločina, govorile su poslanice iz redova PG - PDK-a Selvije Halimi i predsednica PG - Nisma, Valdete Bajrami. Na ovu temu su diskutovali i Julie Ward i Lars Adaktusson.

Potpredsednik Skupštine, Xhavit Haliti, govorio je o usvojenim preporukama sa druge sednice KPSA u Strasburu, fokusirajući se kod borbe protiv terorizma. Na današnjoj sesiji govorio je i poslanik iz redova PG - Vetëvendosjes, Visar Ymeri.

Sednica nastavlja rad, sutra, u 9:00 časova.

 

Nga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-KosovëNga mbledhja e tretë e përbashkët e Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë