Vesti

Objašnjenje

Utorak, 13.03.2018
Online portal "Insajderi", objavio je danas tekst u vezi, kako se kaže, „sastanku Xhavit Haliti sa Aida Dërguti tokom jučerašnjeg dana u jednom lokalu u Prištini", pružajući ovom sastanku političke konotacije.

Skupština Republike Kosovo želi da obavesti da tokom jučerašnjeg dana potpredsednici Skupštine Xhavit Haliti i Aida Derguti u 8:50 prijavili su za apliciranje za vizu pri TLScontact center (Centar za aplikaciju za vize za Veliku Britaniju), koji se nalazi u Hoteul "Sirius", gde je i urađena fotografija, tokom vremena kada su dva potpredsednika čekali za apliciranje za vize.

Potpredsednici Haliti i Dërguti su stalni članovi Skupštine Kosovo pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

U okviru komisija PSSE nalazi se i sastanak Komisije za migraciju, izbeglice i nestala lica, koji će se održati u Londono 25 marta 2018. Na ovom sastanku prisustvovaće potpredsednici Skupštine Kosova Xhavit Haliti i Aida Dërguti.

Kancelarija potpredsednice Skupštine
Skupština Republike Kosovo