Krediti

Krediti

Websajt Skupštine Kosova urađen od odseka za medije i odnose sa javnošću Skupštine Kosova uz podršku misije OEBS-a na Kosovu.
Implemetirao je Rrota Interactive.
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com