Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Sreda, 22.03.2017 09:00 u sali N-409

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja Revizije godišnjih finansijskih pregleda opština za 2015.godinu
Pozvani: Predsednici opština: Priština, Peć, Prizren, Đakovica, Gnjilan, Uroševac, Mitrovica i Gračanica. Ministar MF-a , Ministar MALV-a, Ministar MJA i Generalni revizor;

 

Zapisnik