Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju

Sreda, 19.04.2017 09:30 u sali N 225

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 12.4.2017;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima o Nacrt zakonu br.05/L-158 o Poslovnim društvima;
4. Razno;

 

Zapisnik