Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 25.04.2017 11:00 u sali S-II

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 07.03.2017. godine;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja rada Agencije protiv korupcije, za 2016. Godinu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Radne grupe na N/zakona br. 05/L-135 o
Posredovanju;
5. Razno.