Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava i inteterese zajednica i povratak

Utorak, 25.04.2017 11:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona br. 05/L-158 o trgovačkim društvima sa amandmanima funksionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju;
3. Razno.