Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Utorak, 17.10.2017 13:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt zakona br. 06/L-002 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-125 o budžetu Republike Kosova za 2017 godinu;
3. Razno.

 

Zapisnik