Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 20.06.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Razmatranje prve budžetske okružnice 2019/01 Skupštine Kosova,
3. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja Nezavisne komisije za medije za 2017. godinu,
4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2017.godinu,
5. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja za 2017.godinu,
6. Razmatranje Nacrta/zakonika br.06/L-006 pravde o maloletnicima, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije
7. Razmatranje N/zakona br.06/L-042 o krvi i krvnim komponentima,sa amandmanima Funkconalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje,
8. Razmatranje N/zakona br.06/L-040 o zaštitnim merama na uvozu, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
9. Razmatranje N/zakona br.06/L-038 o poštanskim uslugama, sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
10. Razmatranje n/zakona br.06/L-046 o inspekorijatu obrazovanja u Republici Kosova, sa amandmanima Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo,
11. Razmatranje N/zakona br, 06/L-010 o beležništvu, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije, i
12. Razno.

 

Zapisnik