Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

Petak, 06.07.2018 10:00 u sali N 225

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije;
3. Razmatranje u načelu Nacrt zakona br.06/L-081 o Pristupu javnim dokumentima;
4. Razmatranje Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-036 o Zvanične Statistike Republike Kosova;
5. Razno.

 

Zapisnik