Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

 • E Marte, 25.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 18.9.2018;
3. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit nr.06/L-109 për ratifikimin që themelon Komunitetin e Transportit;
4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
5. Te ndryshme.

 

 • E Marte, 18.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.9.2018;

3. Diskutim lidhur me "Raportet Konsultative për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale" si dhe "Raportin Konsultativ për përcaktimin e Faktorit të efikasitetit";

Të ftuar: Zyra e Rregullatorit për Energji - ZRRE, dhe Federata e Sindikatave të Pavarura ElektroKosova - FSPE;

4. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;

5. Te ndryshme.

 

 • E Marte, 11.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 25.7.2018;
3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;
4. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;
5. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2018;
6. Te ndryshme.

 

 • E Mërkure, 25.07.2018 11:30
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.7.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-038 për shërbimet postare pas rekomandimeve të Komisionit për Integrime Evropiane;
4. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-132 për Automjete;
5. Te ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.07.2018 11:00
 • Dëgjim publik Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:


Projektligji nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete

 

Transkripti »
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2017

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal - Plani i punës së Komisionit për 10-12.2017

  E Enjte, 26.10.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 627; 044 768 600
 
 
Muhamet Morina Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 642; 044 208 234
 
 
Besim Haliti Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 622; 044 613 370
 
 
Veton Raci Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 649; 044 510 066
 
 
Nurie Morina Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 646; 045 283 862