Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, është komision funksional. Komisioni është përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.