Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim është komision i përhershëm, i cili, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me të drejtat dhe me interesat e komuniteteve.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)