Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Integrim Evropian

Komisioni për Integrim Evropian, është Komision i Përhershëm. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, e shqyrton dhe e mbikëqyr procesin e harmonizimit të çdo ligji të miratuar në Kuvend, me legjislacionin e Bashkimit Evropian.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)