Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Mjedis

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe mjedis, është Komision Funksional.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e hënë, 11:00 24 Shkurt 2020
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Liburn Aliu, Bajrush Xhemajli, Adem Hoxha, Ilir Ferati, Evgjeni Thaçi-Dragushaj, Rasim Selmanaj, Milosh Peroviq dhe Endrit Shala

Munguan: Hajrullah Çeku dhe Shpejtim Bulliqi

Të ftuar: Instituti Demokratik Kombëtar (NDI), Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP). Stafi mbështetës i komisionit: Bajram Badivuku dhe Ylber Sherifi.

Rendi i ditës
e martë, 01:00 03 Mars 2020
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Liburn Aliu, Bajrush Xhemajli, Hajrullah Çeku, Shpejtim Bulliqi, Ilir Ferati, Xhavit Uka, Evgjeni Thaçi-Dragushaj, Rasim Selmanaj, Miloš Perović dhe Endrit Shala. Stafi mbështetës i komisionit: Bajram Badivuku dhe Ylber Sherifi.

Munguan: Adem Hodźa.

Të ftuar: Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) nga mediat Kosovapress.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)