Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, është Komision Funksional, i cili në kuadër të fushëveprimit dhe përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me shëndetësinë dhe mirëqenien sociale.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e martë, 10:00 25 Shkurt 2020
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Albena Reshitaj, Haxhi Avdyli, Labinotë Demi Murtezi, Fitim Uka, Ekrem Hyseni, Uran Ismaili, Bekim Haxhiu, Milosh Peroviq dhe Mirlinda Sopi - Krasniqi. Stafi mbështetës: Shpresë Haxhijaj, koordinatore.

Të ftuar: Pjesëmarrës tjerë: Ekonomia Online, KDI, INDEP, Kosova Press dhe KALLXO.

Rendi i ditës
e martë, 01:00 03 Mars 2020
Salla C203

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Albena Reshitaj, Haxhi Avdyli, Labinotë Demi-Murtezi, Fitim Uka, Ekrem Hyseni, Bekim Haxhiu, Milosh Peroviq, Mirlinda Sopi - Krasniqi. Pjesëmarrës : Fitim Haziri, deputet. Stafi Mbështetës: Shpresë Haxhijaj, koordinatore.

Munguan: Uran Ismaili.

Të ftuar: Pjesëmarrës tjerë: Ekonomia Online, KDI,INDEP, Kosova Press, KALLXO.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)