Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Fushëveprimi dhe kompetencat e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike janë të përcaktuara me Rregulloren e Kuvendit.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e mërkurë, 11:00 26 Shkurt 2020
Salla N302

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Bedri Hamza, Albert Kinolli, Ali Berisha, Endrit Shala, Vlora Hajnuni dhe Sejdi Hoxha. Stafi mbështetës i komisionit: Antigona Ibraj dhe Mehmet Simnica.

Munguan: Verica Qeraniq.

Të ftuar: nuk pati në mbledhje. Pjesëmarrësit tjerë: Violeta Smajlaj nga ZKA-ja, Evetar Zeqiri nga OSBE, Faton Fetahu grupi parlamentar PDK, Jeton Bajraktari dhe Valdet Hadri nga Kuvendi dhe Sanije Berisha nga OSBE.

Rendi i ditës
e premte, 10:00 13 Mars 2020
Salla N204

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: Bedri Hamza, Albert Kinolli, Ali Berisha, Endrit Shala, Vlora Limani-Hajnuni, Sejdi Hoxha, Verica Qeraniq dhe Besa Gaxherri. Stafi mbështetës i komisionit: Antigona Ibraj dhe Mehmet Simnica.

Munguan: nuk ka munguar askush nga anëtarët e ftuar.

Të ftuar: nuk pati në mbledhje. Pjesëmarrësit tjerë: Violeta Smajlaj nga ZKA-ja, Evetar Zeqiri nga OSBE, Arianit Behrami, Doruntina Murturi nga Kuvendi i Kosovës, Agnesa Haxhiu nga KDI, Blerta Bejtullahu nga Zyra e Unionit Evropian.

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)