Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë është Komision Funksional.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)