Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Integrime Evropiane

Komisioni për Integrime Evropiane, është komision i përhershëm. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, e shqyrton dhe e mbikëqyr procesin e harmonizimit të çdo ligji të miratuar në Kuvend, me legjislacionin e Bashkimit Evropian

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)