Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media

Komisioni për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media, është Komision Funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me funksionimin e administratës lokale, të shërbimeve civile, zhvillimit rajonal dhe të mediave.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)