Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për Punë të Jashtme Diasporë dhe Investime Strategjike

Komisioni për Punë të Jashtme Diasporë dhe Investime Strategjike, është komision funksional. Komisioni e ndërton bashkëpunimin me parlamentet e shteteve dhe e promovon anëtarësimin e Kuvendit në organizatat parlamentare rajonale e ndërkombëtare.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)