Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

02:00 9 Nëntor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi i ditës

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme,
3. Përgatitjet për seancë të re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.

02:00 26 Tetor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi i ditës


1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Pika e papërfunduar nga seancat plenare, të mbajtura më 7, 13, 14 gusht dhe 17, 18, 21, 25, 28 shtator, 8 dhe 16 tetor 2020,
3. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 8, 12 dhe 16 tetor 2020,
4. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 16 dhe 21 tetor 2020,
5. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 21 tetor 2020,
6. Përgatitjet për seancë të re plenare,
7. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
8. Të ndryshme.