Kuvendi i Republikës së Kosovës

Njoftim

13.12.2019

Regjistrimi i deputetëve, i cili është duke vazhduar ende, është aktivitet i brendshëm teknik i administratës së Kuvendit.

 
Pas përfundimit te regjistrimit, publiku do të njoftohet për rrjedhin e këtij procesi.