Kuvendi i Republikës së Kosovës

Programi “Punëtoritë për Demokraci” vazhdon të sjell nxënës në Kuvend

14.11.2019

Programi i Kuvendit ‘’Punëtoritë për Demokraci’’ po vazhdon të realizohet me nxënës filloristë nga e tërë Kosova.

Në punëtorinë e radhës, të pranishëm ishin 28 nxënës të klasës IX nga SHFMU ‘’Selman Riza’’ në Fushë-Kosovë.

Me metoda interaktive të të nxënit, nxënësit u informuan më shumë rreth sistemit demokratik të qeverisjes, funksionimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zgjedhjeve dhe rolin e medieve në shoqëritë demokratike.

Po ashtu, rëndësi e veçantë iu kushtua edhe rolit që qytetarët aktivë luajnë në ndërtimin e mëtutjeshëm të demokracisë.

Punëtoria e sotme u përmbyll me vizitën e nxënësve në sallën e mbledhjeve plenare dhe prezantimin e punës së tyre, për temat e diskutuara gjatë punëtorisë.

Linku i pamjeve:https://www.youtube.com/watch?v=w0EGWVGynYw