Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

110 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-001
Ligji nr.07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-161
Ligji nr.06/L-161 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evroipan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin