Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtëpërdrejtë

Seanca plenare: 25.09.2020

Seancat e kaluara