Kuvendi i Republikës së Kosovës

Të gjitha lajmet

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore, Personat e Zhdukur dhe Peticionet

22.10.2020

Anëtarët e Komisionit u takuan me përfaqësuesit e Kompanisë “Krveshi Partners”, si dhe më OJQ "Podizanje glasa"

Nga punimet e seancës plenare

21.10.2020

U mbajtën tri interpelanca me kryeministrin Avdullah Hoti