Të Gjitha lajmet

Parlamentarët kosovarë vizitojnë Shqipërinë

16.02.2004

Komisioni për Transport dhe Telekomunikacion i Kuvendit të Kosovës i udhëhequr nga Edita Tahiri, kryetare, prej sot po qëndron në një vizitë disa ditëshe në Shqipëri me ftesë të Komsionit për Transport dhe Telekomunikacion të Kuvendit të Shqipërisë.

Projektligji për kinematografinë - nxitje për prodhimtari më të begatshme filmore

13.02.2004

Të krijohet një bazë për prodhimtari sa më cilësore filmore , brenda një hapësire e mekanizmi sa më të decentralizuar, duke gëzuar njëkohësisht edhe mbështetje financiare

Parlamentarët nga Belgjika, Franca dhe Gjermania vizitojnë Kuvendin

02.02.2004

Në takim me parlamentarët nga Belgjika, Franca dhe Gjermania u bisedua për përkrahjen e Kuvendit të Kosovës dhe për këmbimin e informatave nga dorë e parë.

Kryeparlamentari Daci priti ish-shefin e OSBE-së, William Walker

30.01.2004

Duhet të fitohet përkrahja e liderëve botërorë për avancimin e statusit të Kosovës.

Kryeparlamentari Daci priti ambasadorin e NATO-s në Shkup

28.01.2004

<STRONG>Daci</STRONG>: NATO-n e duam në Kosovë edhe pas pavarësimit të vendit.<BR><STRONG>Biegman</STRONG>: Ajo që ndodh në Kosovë është e rëndësishme edhe për Maqedoninë.